zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka
Godziny urzędowania 7:30 - 15:30

Urząd Gminy w Jasionówce

ul. Rynek 19, 19-122 Jasionówka

telefon/fax 85 72 780 30/85 72 780 31
e-mail: gmina@jasionowka.pl

AKTUALNOŚCI

INFORMACJA

logo W imieniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego i Biometanowego informujemy o serii 10 darmowych szkoleń dla rolników, inwestorów i przedstawicieli administracji publicznej dotyczących funkcjonowania biogazowni rolniczych w Polsce.
Podstawowym celem projektu jest rozpowszechnienie rzetelnych informacji na temat funkcjonowania biogazowni rolniczych, przedstawienie zasad ich działania, aspektów prawnych, procedur administracyjnych oraz kosztów i okresu zwrotu inwestycji, a także możliwych źródeł finansowania tych instalacji.

więcej
 
Autor: admin | 2023-10-01 20:08:46

ZAPROSZENIE

Autor: admin | 2023-10-01 19:55:22

ZAPROSZENIE

Autor: admin | 2023-10-01 19:54:47

Badania ankietowe w gospodarstwach domowych

JASIONÓWKABadanie Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach dostarcza wielu informacji dotyczących wyjazdów krajowych oraz zagranicznych.
W 2022 r. podczas podróży krajowych z co najmniej jednym noclegiem najwięcej turystów w wieku 15 lat lub więcej odwiedziło województwo małopolskie i pomorskie. Podlaskie pod względem popularności zajmowało 13. miejsce.
Najczęstszym kierunkiem podróży zagranicznych mieszkańców Polski w celu wypoczynku, rekreacji lub wakacji były Włochy, Grecja i Chorwacja.

Więcej informacji na temat badań ankietowych na stronie: badania-ankietowe.stat.gov.pl

więcej
 
Autor: admin | 2023-10-01 19:40:47

PRZYPOMNIENIE

JASIONÓWKAPRZYPOMINAMY O WYWOZIE ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
I ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO Z
TERENU GMINY JASIONÓWKA ODBĘDZIE SIĘ
W DNIACH 28.09.2023R.29.09.2023r.

więcej
 
Autor: admin | 2023-09-28 14:57:00

UWAGA

JASIONÓWKAW związku z awarią linii telefonicznej w dn. 22.09.2023 r. nie działają telefony w Urzędzie Gminy Jasionówka, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki.

Za utrudnienia przepraszamy.więcej
 
Autor: admin | 2023-09-25 20:50:54

Stypendia edukacyjne

LOGOSzanowni Państwo,
dotyczy: Stypendiów edukacyjnych Zarządu Województwa Podlaskiego za rok szkolny 2022/2023.
Zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji dotyczącej zasad udzielania stypendiów edukacyjnych Zarządu Województwa Podlaskiego szkołom, dla których pozostajecie Państwo organem prowadzącym oraz umieszczenie jej na stronach internetowych Państwa urzędów.
Stypendia będą przyznawane przez Zarząd Województwa Podlaskiego według zasad określonych
w regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XLII/381/17 Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce w ramach Regionalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci
i Młodzieży Województwa Podlaskiego z późn. zm.
Stypendia mogą otrzymać uczniowie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej zamieszkali na terenie województwa podlaskiego, uzyskujący łącznie w roku szkolnym 2022/2023 następujące osiągnięcia:
• uzyskali średnią ocen na koniec roku szkolnego w szkole podstawowej lub w szkole ponadpodstawowej co najmniej 5,00;
• byli co najmniej trzykrotnie laureatem konkursu/olimpiady na szczeblu wojewódzkim/ ponadwojewódzkim lub co najmniej jednokrotnie laureatem konkursu/olimpiady/turnieju na szczeblu ogólnopolskim/międzynarodowym.

więcej
 
Autor: admin | 2023-09-25 20:45:07

POWIADOMIENIE

JASIONÓWKAPGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren

Informujemy, że z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla Odbiorców.

więcej
 
Autor: admin | 2023-09-20 20:06:37

INTERNET.GOV.PL

LOGO

Minister Cyfryzacji z dniem 1 stycznia 2023 roku uruchomił portal INTERNET.GOV.PL – usługę, dzięki której każdy może:
• sprawdzić, czy w wybranej lokalizacji jest dostępny szerokopasmowy internet i jacy operatorzy go oferują;
• zgłosić potrzebę dostępu do internetu;
• zgłosić pustostan, czyli budynek, w którym nie jest potrzebny dostęp do internetu;
• dowiedzieć się o planowanych rozbudowach sieci szerokopasmowej.

więcej
 
Autor: admin | 2023-09-19 17:41:17

Wojskowe Zgrupowanie Zadaniowe Podlasie

LOGO

Żołnierze Wojskowego Zgrupowania Zadaniowego (WZZ) Podlasie, którzy realizują zadania wzdłuż wschodniej granicy państwa, każdego dnia podejmują szereg działań, które zapewniają nie tylko bezpieczeństwo, ale przede wszystkim przygotowują do bezpiecznego i skutecznego wykonywania zadań w przypadku zagrożenia.

więcej
 
Autor: admin | 2023-09-19 17:27:24