zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka
Godziny urzędowania 7:30 - 15:30

Urząd Gminy w Jasionówce

ul. Rynek 19, 19-122 Jasionówka

telefon/fax 85 72 780 30/85 72 780 31
e-mail: gmina@jasionowka.pl
strona początkowa działu

Działalność gospodarcza:

ul. Rynek 19
19-122 Jasionówka

Opłaty związane z działalnością gospodarczą.

Wniosek o dokonanie wpisu do CEIDG, zmianę wpisu, zawieszenie i wznowienie wpisu oraz wykreślenie wpisu nie podlega opłacie!

Opłatę skarbową w wysokości 17 pln za pełnomocnictwo (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) oraz za wydanie zaświadczenie przedsiębiorcy figurującego w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Jasionówka przed przekazaniem do CEIDG, można wpłacać w kasie Urzędu Gminy Jasionówka lub dokonując przelewu na konto:

Urząd Gminy Jasionówka
ul. Rynek 19
19-122 Jasionówka
08 8076 0001 0000 1339 2000 0010

Gdy przedsiębiorca staje się płatnikiem podatku VAT wtedy najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych VAT w Urzędzie Skarbowym właściwym ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, składamy druk zgłoszeniowy VAT-R. Naczelnik urzędu skarbowego rejestruje przedsiębiorcę jako "podatnika VAT czynnego". Od 1 stycznia 2015 r. rejestracja przedsiębiorcy dla celów VAT jest bezpłatna (obowiązek uzyskiwania potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego został zniesiony). Przedsiębiorca, który wystąpi z wnioskiem o wydanie potwierdzenia rejestracji, jest zobowiązany wnieść opłatę skarbową w wysokości 170 zł. Osoby posiadające podpis elektroniczny mogą złożyć VAT-R za pośrednictwem CEIDG.

Więcej informacji Rejestracja jako płatnik podatku VAT.

Opłatę skarbową z tytułu rejestracji VAT (VAT-R) w kwocie 170 pln należy zapłacić w kasie urzędu właściwego według siedziby urzędu skarbowego.

 
Aktualizacja 19:03:38 25.03.2015r.