zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka
Godziny urzędowania 7:30 - 15:30

Urząd Gminy w Jasionówce

ul. Rynek 19, 19-122 Jasionówka

telefon/fax 85 72 780 30/85 72 780 31
e-mail: gmina@jasionowka.pl

Gospodarka odpadami i ochrona środowiska:

ul. Rynek 19
19-122 Jasionówka
 1. Tomasz Gawryło - Podinspektor, tel. 85 7278032, fax. 85 72 780 31 przetargi@jasionowka.pl
TERMINARZ ODBIORU ODPADÓW SEGREGOWANYCH (SZKŁO, TWORZYWA SZTUCZNE, PAPIER, POPIÓŁ) Z TERENU GMINY JASIONÓWKA W 2024 R. Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

Miejscowość Styczeń
+ popiół
Luty
+ popiół
Marzec
+ popiół
Kwiecień
+ popiół
Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień
+ popiół
Październik
+ popiół
Listopad
+ popiół
Grudzień
+ popiół
Krzywa
Kamionka
Słomianka
Koziniec
11 I
Czwartek
8 II
Czwartek
8 III
Piątek
11 IV
Czwartek
8 V
Środa
6 VI
Czwartek
9 VII
Wtorek
8 VIII
Czwartek
5 IX
Czwartek
3 X
Czwartek
4 XI
Poniedziałek
5 XII
Czwartek
Kalinówka Królewska
Jasionóweczka
Kąty
Milewskie
12 I
Piatek
9 II
Piatek
11 III
Poniedziałek
12 IV
Piatek
7 V
Wtorek
7 VI
Piatek
8 VII
Poniedziałek
9 VIII
Piątek
6 IX
Piątek
4 X
Piątek
5 XI
Wtorek
6 XII
Piątek
Górnystok
Czarnystok
Kujbiedy
Dobrzyniówka
Brzozówka Folwarczna
Łękobudy
Krasne Folwarczne
Krasne Stare
Krasne Małe
12 I
Piatek
9 II
Piatek
11 III
Poniedziałek
12 IV
Piatek
7 V
Wtorek
7 VI
Piatek
8 VII
Poniedziałek
9 VIII
Piątek
6 IX
Piątek
4 X
Piątek
5 XI
Wtorek
6 XII
Piątek
Jasionówka 11 I
Czwartek
8 II
Czwartek
8 III
Piątek
11 IV
Czwartek
8 V
Środa
6 VI
Czwartek
9 VII
Wtorek
8 VIII
Czwartek
5 IX
Czwartek
3 X
Czwartek
4 XI
Poniedziałek
5 XII
Czwartek
Jasionówka
(zabudowa
wielorodzinna
)
10 I
Środa
8 II
Czwartek
7 III
Czwartek
9 IV
Wtorek
7 V
Wtorek
4 VI
Wtorek
11 VII
Czwartek
9 VIII
Piatek
12 IX
Czwartek
17 X
Czwartek
8 XI
Piątek
12 XII
Czwartek
Uwaga:
1) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) czynny będzie w każdą ostatnią sobotę w godz. od 9-13.
Wszelkie reklamację odbiorów odpadów należy zgłaszać pod nr tel. 85 7278032, mailowo na adres: przetargi@jasionowka.pl, bądź osobiście w tut. Urzędzie Gminy, osoba do kontaktu : Pan Tomasz Gawryło. 2) Popiół odbierany zgodnie z terminarzem wywozu odpadów segregowanych w okesie zimowym ( od września do kwietnia)

TERMINARZ WYWOZU POJEMNIKÓW Z NIECZYSTOŚCIAMI STAŁYMI ORAZ ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH Z TERENU GMINY JASIONÓWKA W 2024 R. Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

Miejscowość Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Krzywa
Kamionka
Słomianka
Koziniec
3 I
Środa
1 II
Czwartek
1 III
Piątek
8 IV
Poniedziałek
14 V
Wtorek
3 VI
Poniedziałek
1 VII
Poniedziałek
5 VIII
Poniedziałek
2 IX
Poniedziałek
1 X
Wtorek
4 XI
Poniedziałek
2 XII
Poniedziałek
Kalinówka Królewska
Jasionóweczka
Kąty
Milewskie
3 I
Środa
1 II
Czwartek
1 III
Piątek
8 IV
Poniedziałek
13 V
Poniedziałek
3 VI
Poniedziałek
1 VII
Poniedziałek
5 VIII
Poniedziałek
2 IX
Poniedziałek
1 X
Wtorek
4 XI
Poniedziałek
2 XII
Poniedziałek
Górnystok
Czarnystok
Kujbiedy
Dobrzyniówka
Brzozówka Folwarczna
Łękobudy
Krasne Folwarczne
Krasne Stare
Krasne Małe
4 I
Czwartek
2 II
Piatek
4 III
Poniedziałek
9 IV
Wtorek
15 V
Środa
4 VI
Wtorek
2 VII
Wtorek
6 VIII
Wtorek
3 IX
Wtorek
2 X
Środa
5 XI
Wtorek
3 XII
Wtorek
Jasionówka 4 I
Czwartek
2 II
Piatek
4 III
Poniedziałek
9 IV
Wtorek
14 V
Wtorek
4 VI
Wtorek
2 VII
Wtorek
6 VIII
Wtorek
3 IX
Wtorek
2 X
Środa
5 XI
Wtorek
3 XII
Wtorek
Jasionówka
(zabudowa
wielorodzinna
)
4 I
Czwartek
16 I
Wtorek
2 II
Piatek
13 II
Wtorek
4 III
Poniedziałek
21 III
Czwartek
9 IV
Wtorek
23 IV
Wtorek
14 V
Wtorek
28 V
Wtorek
4 VI
Wtorek
18 VI
Wtorek
2 VII
Wtorek
16 VII
Wtorek
6 VIII
Wtorek
20 VIII
Wtorek
3 IX
Wtorek
17 IX
Wtorek
2 X
Środa
16 X
Środa
5 XI
Wtorek
19 XI
Wtorek
3 XII
Wtorek
23 XII
Poniedziałek
 
2023-03-29 13:52:08
Autor: admin
PLAKAT

Informacja

o zmianach dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi


W związku ze zmianami dotyczącymi zasad gospodarowania odpadami komunalnymi Wójt Gminy Jasionówka informuje, właściciele nieruchomości obowiązani są !!! zbierać w sposób selektywny !!! powstałe na terenie nieruchomości odpady komunalne zgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jasionówka (uchwała Nr VIII/63/19 Rady Gminy Jasionówka z dnia 31 grudnia 2019 r.).

Kolorystyka worków, które otrzymają mieszkańcy:

1) niebieski – z napisem „PAPIER”; 2) żółty – z napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”;

3) zielony – z napisem „SZKŁO”; 4) brązowy – z napisem „BIO”; 5) szary / czarny – z przeznaczeniem na popiół.


Oprócz worków wymienionych wyżej będą także pojemniki na zmieszane odpady komunalne. Właściciel nieruchomości ma obowiązek zapewnić firmie wywożącej odpady dostęp do pojemnika/worków na śmieci. Odbiorowi podlegają te odpady komunalne, które zostały wystawione przed nieruchomość od strony drogi lub w miejscach do tego przeznaczonych (tzw. „altankach śmietnikowych”) z możliwością odbioru odpadów bez konieczności wchodzenia na posesję.


Informuję ponadto, że od bieżącego roku podstawą do rozliczenia pomiędzy gminą a firmą odbierającą / zagospodarowującą odpady komunalne jest stawka za 1 tonę odebranych / zagospodarowanych odpadów komunalnych. Dlatego też bardzo ważne jest podejmowanie przez wszystkich mieszkańców działań w kierunku ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów komunalnych. Mniejsza ilość odpadów komunalnych powstających na naszym terenie, przyczyni się do ograniczenia kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami.


Selektywna zbiórka odpadów


1) worek niebieski z napisem „PAPIER”

Wrzucamy :

 • opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą),

 • katalogi, ulotki, prospekty,

 • gazety i czasopisma,

 • papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki,

 • zeszyty i książki,

 • papier pakowy,

 • torby i worki papierowe.

Nie wyrzucamy:

 • ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych,

 • papieru lakierowanego i powleczonego folią,

 • papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego,

 • kartonów po mleku i napojach,

 • papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych,

 • tapet,

 • pieluch jednorazowych i podpasek,

 • zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych,

 • ubrań.


2) worek żółty z napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”

Wrzucamy:

 • zgniecione butelki po napojach,

 • nakrętki o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych,

 • plastikowe opakowania po produktach spożywczych,

 • opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach),

 • opakowania po chemii gospodarczej,

 • opakowania po środkach czystości (np. płynach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.,

 • plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie,

 • aluminiowe puszki po napojach i sokach,

 • puszki po konserwach,

 • folię aluminiową,

 • metale kolorowe,

 • kapsle, zakrętki od słoików,

 • zabawki (z tworzywa sztucznego, o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).

Nie wyrzucamy:

 • butelek i pojemników z zawartością,

 • opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych,

 • opakowań po olejach silnikowych,

 • części samochodowych,

 • zużytych baterii i akumulatorów,

 • puszek i pojemników po farbach i lakierach,

 • zużytego sprzętu elektronicznego i AGD.

 • tacek styropianowych


3) worek zielony z napisem „SZKŁO”

Wrzucamy:-

 • butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych),

 • szklane opakowania po kosmetykach (o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).Nie wyrzucamy:

 • ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów,

 • szkła okularowego,

 • szkła żaroodpornego,

 • zniczy z zawartością wosku,

 • żarówek i świetlówek,

 • reflektorów,

 • opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych,

 • luster,

 • szyb okiennych i zbrojonych,

 • monitorów i lamp telewizyjnych,

 • termometrów i strzykawek.


4) worek brązowy z napisem „BIO”

Wrzucamy:

 • gałęzie drzew i krzewów, skoszoną trawę, liście, kwiaty, trociny i korę drzew, resztki jedzenia, odpady warzywne i owocowe (w tym obierki itp.)Nie wrzucamy:

 • kości zwierząt, odchodów zwierząt, popiołu, leków, drewna impregnowanego, płyt wiórowych i MDF, ziemi i kamieni, innych odpadów komunalnych ( w tym niebezpiecznych)
5) worek szary / czarny z przeznaczeniem na POPIÓŁ

Wrzucamy:

 • popiół z palenisk domowychNie wrzucamy:

 • odpadów zielonych, liści, trawy, odpadów biodegradowalnych.


6) pojemniki na zmieszane odpady komunalne

Wrzucamy:

 • odpady, które nie nadają się do odzysku bądź recyklingu, podlegają biodegradacji(jeżeli właściciel nie kompostuje odpadów BIO) i nie stanowią odpadów niebezpiecznych.

  Nie wrzucamy

 • do pojemnika na odpady zmieszane nie mogą być wrzucane inne odpady podlegające segregacji (m.in. gruz, materiały budowlane, baterie, świetlówki, zużyty sprzęt elektroniczny). Odpady takie należy odwieźć we własnym zakresie do punktu selektywnego odbioru odpadów komunalnych.Sprawozdania z badań wody przeznaczonej do spożycia

OCENA Nr HK- 44/2024 jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Słomiance, gm. JasionówkaMońki (07.06.2024 r.)
OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY JASITONOWKA ZA 2023 ROK (28.03.2024 r.)
OCENA Nr HK- 13/2024 jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Słomiance, gm. Jasionówka (04.03.2024 r.)
OCENA Nr HK- 14/2024 jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Krasnem Folwarcznem, gm. Jasionówka (04.03.2024 r.)

 
Aktualizacja 10:18 16.06.2024r.