zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka
Godziny urzędowania 7:30 - 15:30

Urząd Gminy w Jasionówce

ul. Rynek 19, 19-122 Jasionówka

telefon/fax 85 72 780 30/85 72 780 31
e-mail: gmina@jasionowka.pl

Drogownictwo i inwestycje:

ul. Rynek 19
19-122 Jasionówka

Zajęcie pasa drogi na prowadzenie robót

i lokalizację projektowanego urządzenia


  1. Złożyć Wniosek z prośbą o uzgodnienie trasy z lokalizacją projektowanego zadania oraz wyrażenia zgody na wejście i czasowe dysponowanie nieruchomością na czas robót. Do wniosku należy załączyć projekt zagospodarowania – 2 egz.

  2. Uzyskać decyzję na lokalizację i realizację robót w pasie drogi gminnej

  3. Złożyć wniosek na prowadzenie robót w pasie drogowym wraz z umieszczeniem przedmiotowego urządzenia w pasie drogowym wraz z załącznikami ( wniosek w załączeniu )

  4. Uzyskać decyzję za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie urządzenia

  5. Stawki opłat za zajęcie określa Uchwała Rady Gminy Jasionówka

    - za prowadzenie robót w pasie drogowym 1 m2 powierzchni drogi stawka za każdy dzień zajęcia wynosi: przy zajęciu chodników, poboczy, placów w ciągach dróg gminnych -1,50 zł,przy zajęciu jezdni do 20% szerokości – 3,00zł, przy zajęciu jezdni od 20% do 50% szerokości – 6,00 zł, przy zajęciu od 50% do 100% szerokości – 10,00 zł

    - za umieszczenie urządzenia za 1 m2 powierzchni zajętej przez rzut poziomy roczne stawki wynoszą: sieć wodociągowa, kanalizacyjna, cieplna poza obszarem zabudowanym 5,00 zł, w obszarze zabudowanym 10,00 zł na obiekcie mostowym 150, 00 zł sieć gazowa, energetyczna, telekomunikacyjna poza obszarem zabudowanym 10,00 zł, w obszarze zabudowanym 20,00 zł, na obiekcie mostowym 200,00 zł.


Pobierz:
wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi.

 
Aktualizacja 16:33:38 15.03.2015r.