zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka
Godziny urzędowania 7:30 - 15:30

Urząd Gminy w Jasionówce

ul. Rynek 19, 19-122 Jasionówka

telefon/fax 85 72 780 30/85 72 780 31
e-mail: gmina@jasionowka.pl

Urząd Stanu Cywilnego

ul. Rynek 19
19-122 Jasionówka
  1. Dorota Kucharska - Kierownik USC, tel. 85 72 780 34, fax. 85 72 780 31 usc@jasionowka.pl


WYKAZ POSIADANYCH KSIĄG URODZEŃ , MAŁŻEŃSTW I ZGONÓW W URZĘDZIE STANU CYWILNEGO W JASIONÓWCE

  1. Księga Parafii Rzymsko-Katolickiej w Jasionówce- akty urodzeń od m-ca września 1944r. , 1945r. i 2 akty z 1946r.
  2. Księga Parafii Rzymsko -Katolickiej w Jasionówce- akty małżeństw z 1944r. nr 1,2,3 ,z 1945r. od nr 1 do nr 32.
  3. Księga Parafii Rzymsko-Katolickiej w Jasionówce- akty zgonów z 1944r. od nr 1 do nr 166, z 1945r. od nr 1 do nr 66.
  4. Księgi urodzeń , małżeństw i zgonów z Urzędu Stanu Cywilnego w Jasionówce od roku 1955 do roku 1959.
  5. Księgi urodzeń , małżeństw i zgonów z Urzędu Stanu Cywilnego w Kamionce od roku 1955 do roku 1959.
  6. Księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z Urzędu Stanu Cywilnego w Milewskich od roku 1955 do roku 1959.
  7. Księgi urodzeń , małżeństw i zgonów z Urzędu Stanu Cywilnego w Krasnem Folwarcznem od roku 1955 do roku 1959.
  8. Księgi urodzeń , małżeństw i zgonów Urzędu Stanu Cywilnego w Jasionówce od roku 1973 do chwili obecnej. Akta urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1960 - 1972 sporządzone w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kalinówce Kościelnej znajdują się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Knyszynie.- tel. (085) 7167035.


Decyzja dotycząca zawarcia małżeństwa przed upływem miesiąca
Powrót rozwiedzionego małżonka do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
Sporządzenie aktu zgonu
Sprostowanie aktu stanu cywilnego sporządzonego w latach ubiegłych
Uznanie ojcostwa dziecka urodzonego lub poczętego
Zawarcie małżeństwa konkordatowego
Zawarcie małżeństwa przed Kierownikiem USC
Zmiana imienia lub nazwiska
Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo poza granicami RP
Wydobycie odpisu aktu stanu cywilnego
Transkrypcja zagranicznych aktów zgonu
Wpisanie zagranicznego aktu urodzenia do polskich ksiąg stanu cywilnego – transkrypcja zagranicznego aktu urodzenia
Wpisanie aktu małżeństwa sporządzonego za granicą do polskich ksiąg stanu cywilnego

 
Aktualizacja 21:33:38 15.02.2018r.