zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka
Godziny urzędowania 7:30 - 15:30

Urząd Gminy w Jasionówce

ul. Rynek 19, 19-122 Jasionówka

telefon/fax 85 72 780 30/85 72 780 31
e-mail: gmina@jasionowka.pl

AKTUALNOŚCI

Autor: admin | 2024-02-16 12:58:42

INFORMACJA WÓJTA GMINY JASIONÓWKA W SPRAWIE POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO PRZEDSZKOLA I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

JASIONÓWKA I. Rekrutacja do Przedszkola Samorządowego w Jasionówce

1. Do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Jasionówka.
2. Termin przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego — zgodnie z zamieszczonym w dalszej części informacji harmonogramem.
3. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria (przy czym mają one jednakową wartość):

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

więcej
 
Autor: admin | 2024-02-14 16:18:08

OGŁOSZENIE

Autor: admin | 2024-02-14 16:02:37

Czy mieszkańcy Gminy Jasionówka są gotowi na szykowane wymogi termomodernizacyjne!? Kto za to zapłaci?!

JASIONÓWKA Nie ocieplisz = nie wynajmiesz, nie sprzedaż! To równanie już niedługo może stać się faktem. Zgodnie z planami budynki znajdujące się w UE powinny być „zeroemisyjne”. Oznacza to, że w naszym kraju mniej więcej 70% domów powinna zostać zmodernizowana. Niektóre z nich są nazywane mianem „wampirów energetycznych”.
Co więcej są wskazane istotne daty dotyczące wytycznych termomodernizacyjnych.
a) Nie licząc tzw. obiektów specjalnych do zakończenia 2050 r. wszystkie budynki powinny być bezemisyjnymi,
b) nowe budynki oraz już istniejące, które były poddane istotniejszym renowacjom obligatoryjnie powinny mieć fotowoltaikę do końca 2028 r.
Można także spodziewać się kar za niedopełnienie obowiązków termomodernizacyjnych.

więcej
 
Autor: admin | 2024-02-14 15:52:21

Szanowni mieszkańcy sołectwa Jasionówka

JASIONÓWKAZapraszamy po odbiór decyzji podatkowych do Urzędu Gminy Jasionówka
pokój nr 8 wszystkich
podatników z sołectwa Jasionówka.
tel. 85 727 80 36

więcej
 
Autor: admin | 2024-02-02 12:29:06

Badania ankietowe w gospodarstwach domowych

LOGO

W lutym 2024 r. realizowane są następujące badania ankietowe w gospodarstwach domowych:
• Badanie budżetów gospodarstw domowych
• Badanie aktywności ekonomicznej ludności
• Kondycja gospodarstw domowych (5-14.02)

więcej
 
Autor: admin | 2024-02-01 16:50:37

Zwrot podatku akcyzowego

JASIONÓWKAMinister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czesław Siekierski informuje:
każdy ROLNIK, który chce odzyskać zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej
powinien gromadzić faktury VAT


• w terminie od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. należy złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.,

• w terminie od 1 sierpnia 2024 r. do 2 września 2024 r. należy złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2024 r. do 31 lipca 2024 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2024 r.

więcej
 
Autor: admin | 2024-01-30 20:31:48

DODATEK OSŁONOWY

JASIONÓWKAZgodnie z ustawą z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła (Dz. U. z 2023 r. poz. 2760), w 2024 r. będzie można ponownie skorzystać z tego świadczenia. Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.
Przyznanie dodatku osłonowego będzie uzależnione od spełnienia określonego kryterium dochodowego:
- osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2 100,00 zł;
- osobie w gospodarstwie wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1 500,00 zł na osobę.

więcej
 
Autor: admin | 2024-01-21 12:48:09

INTERNET w Twoim domu

LOGO

Informujemy, że został zakończony projekt unijny polegający na budowie sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu nowej generacji w ramach Programu Operacyjnego "Polska Cyfrowa" zrealizowany przez IDEALAN Sp. z o.o. - https://www.idealan.pl.

Mieszkańcy Gminy Jasionówka mogą skorzystać z podłączenia swoich gospodarstw domowych do internetu o prędkości nawet 600 Mb/s. Usługi w tym zakresie świadczy także firma Koba. Więcej informacji uzyskacie Państwo pod numerem tel. 85 333 33 33 lub na stronie internetowej https://www.koba.pl.

Zachęcamy także do korzystania ze strony https://internet.gov.pl/.

więcej
 
Autor: admin | 2024-01-10 21:51:04

SAMODZIELNOŚĆ – AKTYWNOŚĆ – MOBILNOŚĆ

LOGO
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje programy mieszkaniowe z pakietu „Samodzielność– Aktywność – Mobilność!” (S-A-M). Są to programy „Mieszkanie dla absolwenta” oraz „Dostępne mieszkanie”.
Te inicjatywy służą rozwiązaniu jednego z najbardziej istotnych problemów, czyli braku mieszkania, w szczególności spełniającego indywidualne kryterium dostępności.
Poczucie komfortu, chęć stworzenia własnego miejsca, w którym czujemy się wygodnie i bezpiecznie, są ważne dla każdego, a zwłaszcza dla osób ze szczególnymi potrzebami.

więcej
 
Autor: admin | 2024-01-10 21:36:41