zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka
Godziny urzędowania 7:30 - 15:30

Urząd Gminy w Jasionówce

ul. Rynek 19, 19-122 Jasionówka

telefon/fax 85 72 780 30/85 72 780 31
e-mail: gmina@jasionowka.pl

AKTUALNOŚCI

„Przedsiębiorco Inwestuj z ulgą! I korzystaj ze wsparcia dla firm”

LOGO

Burmistrz Moniek oraz Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A serdecznie zapraszają na Konferencję „Przedsiębiorco Inwestuj z ulgą! I korzystaj ze wsparcia dla firm”, która jest skierowana w szczególności do przedsiębiorców z powiatu monieckiego. Podczas Konferencji Prezes Zarządu SSSE S.A. opowie o Polskiej Strefie Inwestycji i możliwości skorzystania z ulgi w podatku PIT lub CIT.

więcej
 
Autor: admin | 2024-03-23 18:39:27

OGŁOSZENIE

JASIONÓWKAWójt Gminy Jasionówka zawiadamia, iż planowany termin odbioru odpadów z
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jasionówce (PSZOK) przypadający na dzień 30.03.2024 r. ze względu na Wielka Sobotę zostanie przeniesiony na dzień 23.03.2024r. godziny otwarcia pozostają bez zmiany tj. 9-13.

więcej
 
Autor: admin | 2024-03-12 19:20:16

KONKURS

Autor: admin | 2024-03-12 19:18:15

OGŁOSZENIE

JASIONÓWKA
Wójt Gminy Jasionówka zawiadamia, że dnia 14 marca 2024 r. o godz. 17.00 w miejscowości Jasionówka odbędzie się zebranie mieszkańców sołectwa zwołane przez Wójta Gminy poświęcone wyborom Sołtysa.

Zebranie odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w Jasionówce, ul. Rynek 19.
Proponowany porządek obrad:
1. Wybór komisji skrutacyjnej.
2. Wybór sołtysa.
3. Pytania i wolne wnioski.


Do udziału w zebraniu zapraszam wszystkich mieszkańców sołectwa.

więcej
 
Autor: admin | 2024-03-11 08:05:12

Autor: admin | 2024-03-11 07:27:11

Petycja

JASIONÓWKA

W dniu 07.03.2024 r. do Urzędu Gminy Jasionówka wpłynęła petycja jak niżej:
„ Petycja odrębna - dla ułatwienia i zmniejszenia biurokracji - została dołączona do niniejszego wniosku - vide - J. Borkowski (w:) B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania..., s. 668; por. także art. 12 ust. 1 komentowanej ustawy - dostępne w sieci Internet. - co jak wynika z cytowanego piśmiennictwa nie jest łączeniem trybów.

W trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 tj. z dnia 2018.05.10) - biorąc pod uwagę, wyżej przytoczone tezy NIK - można upewnić się że poruszana przez nas tematyka należy z pewnością do wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji - wnosimy o:

Il.1) Wykonanie rekonesansu w obszarze związanym z potrzebą planowania i koordynacji zadań związanych z promocją gminy i zachęcaniem potencjalnych inwestorów do inwestycji na terenie gminy - tak aby zadania własne wykonywane przez gminę w obszarze art. 7 ust. 1 pkt. 18 Ustawy o samorządzie gminnym - były wykonywane - zgodnie z sugestiami Najwyższej Izby Kontroli przytoczonymi przez Wnioskodawcę w powołanym na wstępnie protokole pokontrolnym NIK.

Przypominamy, że Wnioskodawca uzyskał dostęp do rzeczonego protokołu - na stronach WWW - nik.gov.pl o sygnaturze: LKI.430.003.2019 Nr ewid. 74/2019/P/19/072/LKI - i są to dostępne w sieci Internet - protokoły pokontrolne.”
1. Treść petycji

2. Odpowiedź na petycję

więcej
 
Autor: admin | 2024-03-07 17:54:43

ZAPROSZENIE

LOGO

Spotkanie informacyjno-promocyjne z prelegentem omawiającym szczegóły możliwości otrzymania dofinansowania w Programie „Czyste Powietrze” odbędzie się 18.03.2024 r. (poniedziałek) w godzinach 17:00-18:30 w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w Jasionówce.
Program oferuje dofinansowanie wymiany starych źródeł ciepła. Dofinansowanie można pozyskać również na termomodernizację budynku, ocieplenie, panele fotowoltaiczne, wymianę okien i drzwi,
a także instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Obecnie można otrzymać nawet do 136 200 zł!

więcej
 
Autor: admin | 2024-03-07 17:48:31

#DobrowolnaZasadniczaSłużbaWojskowa

LOGO

Szkolenie podstawowe trwa 27 dni i jest zakończone przysięgą wojskową. Żołnierzowi Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej przysługuje miesięczne uposażenie w wysokości od 6000zł. (od 1 marca 2024)!!

Jeżeli chcesz przejść szkolenie podstawowe skontaktuj się jak najszybciej z #WCRBiałystok

Celem szkolenia podstawowego jest nabycie przez ochotników elementarnych umiejętności z zakresu rzemiosła wojskowego, takich jak:
- bezpieczne posługiwanie się bronią oraz wyposażeniem,
- poznanie różnych sposobów pokonywania terenu,
- wykorzystanie elementów survivalu,
- udzielanie pierwszej pomocy.

Odkryj nieograniczone możliwości jakie oferuje Wojsko Polskie
#DołączDoNas www.zostanzolnierzem.pl
Masz pytania!?
Wojskowe Centrum Rekrutacji w Białymstoku
ul. Lipowa 35
261 398 292

więcej
 
Autor: admin | 2024-03-06 20:12:47

Terminarze odbioru odpadów - rok 2024

JASIONÓWKAProsimy o zapoznanie się z terminarzem odbioru odpadów.
Uwaga:
1) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) czynny będzie w każdą ostatnią sobotę w godz. od 9-13.
Wszelkie reklamację odbiorów odpadów należy zgłaszać pod nr tel. 85 7278032, mailowo na adres: przetargi@jasionowka.pl, bądź osobiście w tut. Urzędzie Gminy, osoba do kontaktu :
Pan Tomasz Gawryło. 2) Popiół odbierany zgodnie z terminarzem wywozu odpadów segregowanych w okresie zimowym ( od września do kwietnia)

więcej
 
Autor: admin | 2024-03-05 16:45:49

Dragon-24 - wojsko na największych, planowych ćwiczeniach.

JASIONÓWKA W I połowie 2024 r. NATO przeprowadza serię ćwiczeń pod wspólnym kryptonimem Steadfast Defender-24 (STDE-24). W ramach ćwiczeń STDE-24 Polska odgrywa rolę jednego z państw-gospodarzy i przyjmuje na swoim terytorium znaczną liczbę żołnierzy i sprzętu sojuszników. Kluczowym elementem STDE-24 jest polskie ćwiczenie narodowe z udziałem sił zbrojnych innych państw Dragon-24 (DR-24), które rozpoczęło się 26 lutego.

Ćwiczenia mają na celu sprawdzanie procedur i potwierdzanie zdolności wojsk do realizacji przemieszczenia, osiągania gotowości w rejonie wskazanym do wykonywania zadań.

Wojsko ćwiczy również w terenie przygodnym, dzięki czemu może szkolić się w warunkach, które dodają realizm szkolenia. Transport i ruch wojsk jest elementem znajdującym się we wszystkich rodzajach prowadzonych przez Siły Zbrojne działań.

więcej
 
Autor: admin | 2024-03-05 14:47:25