zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka
Godziny urzędowania 7:30 - 15:30

Urząd Gminy w Jasionówce

ul. Rynek 19, 19-122 Jasionówka

telefon/fax 85 72 780 30/85 72 780 31
e-mail: gmina@jasionowka.pl

AKTUALNOŚCI

Petycja RPW/3086/2024

JASIONÓWKAW dniu 07.05.2024 r. do Urzędu Gminy Jasionówka została złożona petycja przez:
Joanna Stec-Machowska
SMEbusiness.pl Sp. z o. o.
ul. Domaniewska 47/10
02-672 Warszawa

1. Treść petycji

2. Odpowiedź na petycję

więcej
 
Autor: admin | 2024-05-12 09:27:32

Petycja numer 2024/01 z dnia 06 Maja 2024

JASIONÓWKAW dniu 06.05.2024 r. do Urzędu Gminy Jasionówka wpłynęła petycja złożona przez:

G1ANT ROBOT SP. Z O.O.
ul. Stepowa 34D
30 - 698 Kraków

o treści jak niżej:

1. Treść petycji

2. Odpowiedź na petycję

więcej
 
Autor: admin | 2024-05-08 08:48:35

Badania ankietowe w gospodarstwach domowych

LOGO

W maju 2024 r. realizowane są następujące badania ankietowe w gospodarstwach domowych:
• Badanie budżetów gospodarstw domowych
• Badanie aktywności ekonomicznej ludności
• Kondycja gospodarstw domowych (6-15.05)
• Wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarstwach domowych (do 29.05)
• Europejskie badanie warunków życia ludności

więcej
 
Autor: admin | 2024-05-08 07:11:12

ZAPROSZENIE

Autor: admin | 2024-04-22 19:37:39

#DobrowolnaZasadniczaSłużbaWojskowa

LOGO

Szkolenie podstawowe trwa 27 dni i jest zakończone przysięgą wojskową.

Żołnierzowi Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej przysługuje miesięczne uposażenie w wysokości od 6000zl.(od 1 marca 2024)

więcej
 
Autor: admin | 2024-04-13 23:57:45

TURNUSY REHABILITACYJNE DLA DZIECI ROLNIKÓW UBEZPIECZONYCH W KRUS

JASIONÓWKAKasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w Kasie. Wypoczynek dzieci łączony jest z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie wad postawy i chorób układu ruchu oraz układu oddechowego. Dzieci kierowane na turnus rehabilitacyjny muszą być samodzielne i zdolne do samoobsługi. Turnus rehabilitacyjny trwa 21 dni.

więcej
 
Autor: admin | 2024-04-13 23:54:06

Petycja

JASIONÓWKAW dniu 08.04.2024 r. do Urzędu Gminy Jasionówka wpłynęła petycja o treści jak niżej złożona przez:
Szulc-Euphenics.com p. Spółka Akcyjna Prezes Zarządu - Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

1. Treść petycji

2. Odpowiedź na petycję

więcej
 
Autor: admin | 2024-04-10 11:56:45

Gminne przewozy pasażerskie w dniu wyborów

JASIONÓWKA Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzone na dzień 7 kwietnia 2024 r.

więcej
 
Autor: admin | 2024-04-05 09:50:04

Badania ankietowe w gospodarstwach domowych

LOGO

W terminie od 2 kwietnia do 29 maja 2024 roku realizowane jest badanie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w gospodarstwach domowych i wśród osób indywidualnych. Dostarcza ono danych dotyczących m. in. dostępu i korzystania z Internetu, korzystania z e-administracji czy umiejętności cyfrowych. Wyniki badania są podstawowym źródłem informacji dla diagnozy i monitorowania realizacji celów założonych w przyjętych politykach rozwoju Polski oraz wykorzystywane są do Raportu o postępie cyfrowym Europy.

więcej
 
Autor: admin | 2024-04-03 12:45:05

Rozpocznij sezon ogrodniczy z PODR Szepietowo

LOGO

Wiosenne Targi Ogrodnicze, Podlaskie Targi Odnawialnych Źródeł Energii to coroczne wydarzenie, które cieszy ogromną popularnością wśród mieszkańców regionu. Wiosną, gdy natura budzi się do życia PODR Szepietowo rozpoczyna sezon targowo-wystawienniczy. Na osoby, które odwiedzą 6-7 kwietnia tereny wystawowe czeka szeroka oferta sprzedażowa i edukacyjna. Unikalne nasadzenia, nowoczesne rozwiązania technologiczne OZE i architektura ogrodowa– u nas znajdą Państwo wszystko, aby przygotować się na nadchodzący okres i zadbać o swój ogród po zimie.

więcej
 
Autor: admin | 2024-03-30 20:52:27