zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka
Godziny urzędowania 7:30 - 15:30

Urząd Gminy w Jasionówce

ul. Rynek 19, 19-122 Jasionówka

telefon/fax 85 72 780 30/85 72 780 31
e-mail: gmina@jasionowka.pl

AKTUALNOŚCI

POWIADOMIENIE

PGE PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren
Informujemy, że z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla Odbiorców:

więcej
 
Autor: admin | 2021-11-16 15:20:44

Informacja o wyniku przetargu na oddanie nieruchomości w dzierżawę

JASIONÓWKA 1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu — 08.11.2021 r. Urząd Gminy Jasionówka, ul. Rynek 19, 19-122 Jasionówka, przetarg ustny nieograniczony na oddanie nieruchomości w dzierżawę.
2. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej - część działki nr geod. 96, województwo podlaskie, powiat moniecki, gmina Jasionówka, obręb Kamionka, nr Księgi Wieczystej — BIIB/00173098/4.
3. Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu — | osoba dopuszczona do przetargu, brak osób niedopuszczonych.
4. Cena wywoławczą nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu albo informacja o złożonych ofertach lub o niewybraniu żadnej z ofert — cena wywoławcza: wysokość czynszu dzierżawy za rok 800 zł brutto (zwolnione z VAT), najwyższa cena 810 zł brutto.
5. Imię, nazwisko albo nazwa lub firma osoby ustalonej jako nabywca.nieruchomości — Pan Artur Boruta.

więcej
 
Autor: admin | 2021-11-16 15:12:08

GMINNE OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

Autor: admin | 2021-11-09 15:07:55

INFORMACJA

JASIONÓWKA Wójt Gminy Jasionówka, na prośbę Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego informuje, że od 12 do 24 listopada 2021 r. Główny Urząd Statystyczny będzie prowadzić badanie kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r.
Ankieterzy będą się kontaktować z numeru tel. 22 828 88 88 z osobami pełnoletnimi, które w spisie były reprezentantami mieszkań.
Udział w badaniu kontrolnym jest obowiązkowy – art. 27 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r. Tożsamość ankietera można zweryfikować poprzez stronę spis.gov.pl lub poprzez infolinię 22 279 99 99.

więcej
 
Autor: admin | 2021-11-09 13:01:58

Co zrobić w przypadku utraty dokumentów?

ZAPROSZENIE

Kradzież albo zgubienie dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu czy innego dokumentu tożsamości to bardzo poważny problem, mogący doprowadzić do szeregu trudnych do wyjaśnienia sytuacji związanych z wykorzystaniem naszych danych do celów przestępczych.
UTRACONE DOKUMENTY NALEŻY NAJPIERW ZASTRZEC W BANKU – to kilkanaście tysięcy placówek w całym kraju (w wielu z nich nie trzeba nawet mieć konta bankowego).

więcej
 
Autor: admin | 2021-11-09 13:00:06

ZAPROSZENIE

Autor: admin | 2021-11-09 12:33:52

OGŁOSZENIE

JASIONÓWKAWójt Gminy Jasionówka informuje, iż w związku z zawartym porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w Urzędzie Gminy Jasionówka uruchomiony został punkt. konsultacyjno - informacyjny programu „Czyste powietrze”.
W dniu 8 listopada 2021 r. (poniedziałek) w godzinach 11.00- 15.00 w budynku Urzędu Gminy w sali ślubów uruchomiony będzie dyżur z konsultantem.
Zapraszam wszystkich zainteresowanych mieszkańców.

więcej
 
Autor: admin | 2021-11-06 13:10:56

Nowy sprzęt dla OSP w Jasionówce

JASIONÓWKANa podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 26 kwietnia 2021 roku Samorząd Województwa Podlaskiego na wniosek Wójta Gminy Jasionówka udzielił pomocy finansowej w kwocie 2 000,00 zł na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego oraz umundurowania.
W ramach pozyskanych środków jednostka OSP Jasionówka zakupiła następujący sprzęt:
- baterie do radiotelefonu
- rękawice ochronne od szerszeni
-buty koszarowe
- czapki zimowe
- dysk sygnalizacyjny V-Flary
- rękawice specjalne

więcej
 
Autor: admin | 2021-10-28 18:28:04

OGŁOSZENIE

JASIONÓWKA Wójt Gminy Jasionówka informuje, iż w związku z zawartym porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w Urzędzie Gminy Jasionówka uruchomiony został punkt. konsultacyjno - informacyjny programu „Czyste powietrze”.
W dniu 27.10.2021 r. (środa) o godz. 18:30 w sali GOKSiIT w - Jasionówce odbędzie się spotkanie z prelegentem omawiającym szczegóły możliwości otrzymania dofinansowania wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła.
Zapraszam wszystkich zainteresowanych mieszkańców.

więcej
 
Autor: admin | 2021-10-22 14:42:00

UWAGA !!!

JASIONÓWKAWójt Gminy Jasionówka ostrzega przed osobami, które w ostatnich dniach pojawiły się na terenie naszej gminy podając się za współpracowników urzędu gminy. Osoby te twierdzą, że zbierają dane na zlecenie związane z montażem fotowoltaiki.


Aktualnie nie są realizowane wizje lokalne, czy też przygotowania do montażu instalacji fotowoltaicznych, które miałyby odbywać się za pośrednictwem instytucji publicznych, czy też podmiotów zewnętrznych na zlecenie Gminy Jasionówka.
Apeluję o czujność !!!

W przypadku jakichkolwiek podejrzanych czynności na posesjach dokonywanych przez obce osoby, proszę o natychmiastowe poinformowanie Policji.
Posterunek Policji w Knyszynie: ul. Rynek 39, 19-120 Knyszyn, tel. 47 71-21-130. Dzielnicowy Gminy Jasionówka – tel. kom. 885-997-310.

więcej
 
Autor: admin | 2021-10-22 14:04:05