zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka
Godziny urzędowania 7:30 - 15:30

Urząd Gminy w Jasionówce

ul. Rynek 19, 19-122 Jasionówka

telefon/fax 85 72 780 30/85 72 780 31
e-mail: gmina@jasionowka.pl

AKTUALNOŚCI

Od 1 marca 2022 r. emerytury i renty wypłacane przez KRUS zostaną podwyższone

JASIONÓWKA Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że od dnia 1 marca 2022 r. kwoty wypłacanych świadczeń emerytalno- rentowych podlegają podwyższeniu — zgodnie z art. 48a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.

więcej
 
Autor: admin | 2022-03-01 15:50:53

Uroczyste otwarcie SUW w Słomiance

LOGO

W dniu 21 lutego 2022 r. odbyło się uroczyste otwarcie SUW w Słomiance po modernizacji przeprowadzonej w ramach zadania pn. „Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków w Gminie Jasionówka” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” poddziałania: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii na operacje typu: Gospodarka wodno – ściekowa Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zadanie realizowano od listopada 2019 r. do stycznia 2022 r.

więcej
 
Autor: admin | 2022-02-25 18:09:05

Zbiórka w celu pomocy osobom poszkodowanym

logo Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Mieszkańców Gminy Dobrzyca we współpracy z Gminą Dobrzyca oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej organizuje zbiórkę materiałów budowlanych oraz środków finansowych w celu pomocy osobom poszkodowanym po przejściu przez Gminę Dobrzyca w nocy 17 lutego 2022 r. trąby powietrznej.

więcej
 
Autor: admin | 2022-02-22 20:12:44

„Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”

JASIONÓWKA XII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci
„Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”


Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że rozpoczął się XII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”.
Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej
16 lat.

więcej
 
Autor: admin | 2022-02-17 14:01:16

„Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

JASIONÓWKA Ruszyła XIX edycja Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” kierowanego do osób prowadzących produkcyjną działalność rolniczą

więcej
 
Autor: admin | 2022-02-17 14:00:15

INFORMACJA OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM

JASIONÓWKA Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych „START”, w porozumieniu z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Białymstoku – prowadzi akcję informacyjną, skierowaną do osób z niepełnosprawnością ruchu lub wzroku.

więcej
 
Autor: admin | 2022-02-17 13:57:48

Szanowni Państwo,

silny wiatr w dniu dzisiejszym IMGW-PIB wydał ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia o silnym wietrze, ważne od godz. 4:00 do godz. 22:00 dnia 17.02.2022 r. Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 50 km/h, w porywach do 90 km/h, z południowego zachodu i zachodu. W ciągu dnia możliwe burze. W związku z powyższym istnieje ryzyko powstania zniszczeń na terenie powiatu.

więcej
 
Autor: admin | 2022-02-16 18:27:57

„Czyste Powietrze" - spotkanie z prelegentem

JASIONÓWKA Wójt Gminy Jasionówka informuje, ze dniu 23.02.2022 r. (środa) o godz. 17:30 w sali GOKSiT w Jasionówce odbędzie się spotkanie z prelegentem omawiającym szczegóły możliwości otrzymania dofinansowania w programie „Czyste Powietrze". Zapraszam wszystkich zainteresowanych mieszkańców do wzięcia udziału w spotkaniu.

więcej
 
Autor: admin | 2022-02-15 18:46:18

Działania priorytetowe mające na celu wyeliminowanie zdarzeń związanych z kłusownictwem

POLICJADzielnicowy gm. Jasionówka Posterunku Policji w Knyszynie| w okresie 01.02.2022 r. - 31.07.2022r. realizuje działania priorytetowe mające na celu wyeliminowanie zdarzeń związanych z kłusownictwem lądowym i wodnym oraz szkodnictwem leśnym na terenie gminy Jasionówka a w szczególności w rejonie Puszczy Knyszyńskiej, Rezerwatu przyrody „Wielki Las” i zalewu w Jasionówce.

więcej
 
Autor: admin | 2022-02-15 18:33:46

Powrót do zdrowia, powrót do pracy!

logo Projekt pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” jest realizowany przez PFRON we współpracy z ZUS i CIOP. To program przekwalifikowania zawodowego zapewniający uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych wszystkim tym, którzy z powodu choroby lub wypadku utracili możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, a chcieliby podjąć inną pracę, adekwatną do zainteresowań i stanu zdrowia. To również szansa dla osób z niepełnosprawnością wrodzoną lub nabytą w okresie rozwojowym, które nigdy nie pracowały i nie mają kwalifikacji zawodowych.

więcej
 
Autor: admin | 2022-02-10 16:15:35