zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka
Godziny urzędowania 7:30 - 15:30

Urząd Gminy w Jasionówce

ul. Rynek 19, 19-122 Jasionówka

telefon/fax 85 72 780 30/85 72 780 31
e-mail: gmina@jasionowka.pl

AKTUALNOŚCI

Twój e-PIT czeka na Ciebie w e-Urzędzie Skarbowym

LOGO

• Tegoroczna akcja rozliczeń PIT będzie trwała od 15 lutego do 2 maja br.
• Od 15 lutego na podatników w usłudze Twój e-PIT czeka przygotowane przez Krajową Administrację Skarbową (KAS) rozliczenia roczne za 2021 r.
• Przedsiębiorcy mogą wysłać PIT poprzez system e-Deklaracje.

więcej
 
Autor: admin | 2022-03-14 20:06:54

Sto lat minęło jak jeden dzień

LOGO

06 marca 2022 roku 100-lecie swoich urodzin obchodził Pan Bolesław Orzelski, mieszkaniec wsi Koziniec w gminie Jasionówka. Dostojnego Jubilata 07.03.2022r. odwiedził Wójt Gminy Jasionówka Leszek Zawadzki oraz Kierownik USC Dorota Kucharska. Wójt Gminy w imieniu władz samorządowych oraz pracowników urzędu złożył gratulacje i życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności na kolejne lata, Jubilatowi wręczył okolicznościowy dyplom. Na ręce Pana Bolesława zostały przekazane listy gratulacyjne Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego i Wojewody Podlaskiego Bohdana Paszkowskiego. Nie zabrakło kwiatów oraz kosza słodkości ufundowanego przez Władze Gminy. Jubilat otrzymał życzenia dobrego zdrowia, pogody ducha oraz błogosławieństwa Bożego na każdy dzień.

więcej
 
Autor: admin | 2022-03-11 14:27:47

ZARZĄDZENIE NR 206/22 WÓJTA GMINY JASIONÓWKA

JASIONÓWKAz dnia 9 marca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami odnośnie miejsca instalacji masztu flagowego
Na podstawie Uchwały Nr XII/81/12 Rady Gminy Jasionówka z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Jasionówka (Dz.Urz.Woj.Podlaskiego 2012.943) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. W związku z Regulaminem Projektu „POD BIAŁO-CZERWONĄ” przeprowadza się konsultacje z mieszkańcami Gminy Jasionówka odnośnie miejsca instalacji masztu flagowego. Sfinansowanie zakupu masztu gmina może otrzymać w ramach projektu.Wynik konsultacji [pdf]

więcej
 
Autor: admin | 2022-03-09 20:36:24

Yвагу! Attention! Uwaga! Bнимание!

Autor: admin | 2022-03-04 16:51:05

OGŁOSZENIE

JASIONÓWKA

O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA NA
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1371 z późn. zm.) ogłasza się zamiar przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym lub bezpośredniego zawarcia umowy, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 tejże ustawy.

więcej
 
Autor: admin | 2022-03-03 11:38:06

UWAGA !!!

Prosimy o przekazywanie w trybie natychmiastowym informacji o zakwaterowaniu uchodźców w państwa domach.
Informacja niezbędna jest do prowadzenia ewidencji osób przebywających na terenie naszej gminy.
Telefon Kontaktowy (85) 727 80 34.

więcej
 
Autor: admin | 2022-03-02 11:57:58

Gmina Jasionówka pomaga Ukrainie!!!

LOGO

Dzisiaj wszyscy jesteśmy z Ukrainą Nasi wschodni sąsiedzi, bohatersko walczą o wolność Wielu z nas zastanawia się, jak może w tym momencie pomóc ludziom, którzy stanęli w obliczu wojny. Solidaryzując się z Ukrainą Gmina Jasionówka także włącza się w organizuję zbiórki darów rzeczowych Swoją pomoc wyraziły wszystkie Jednostki Organizacyjne Gminy Jasionówka, jednostki OSP, Parafia w Jasionówce, Parafialny Oddział Akcji Katolickiej, Lokalne Stowarzyszenia, Koła Gospodyń Wiejskich, a także Radni Gminy Jasionówka oraz Sołtysi poszczególnych sołectw.

więcej
 
Autor: admin | 2022-03-01 17:28:47

Od 1 marca 2022 r. emerytury i renty wypłacane przez KRUS zostaną podwyższone

JASIONÓWKA Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że od dnia 1 marca 2022 r. kwoty wypłacanych świadczeń emerytalno- rentowych podlegają podwyższeniu — zgodnie z art. 48a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.

więcej
 
Autor: admin | 2022-03-01 15:50:53

Uroczyste otwarcie SUW w Słomiance

LOGO

W dniu 21 lutego 2022 r. odbyło się uroczyste otwarcie SUW w Słomiance po modernizacji przeprowadzonej w ramach zadania pn. „Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków w Gminie Jasionówka” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” poddziałania: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii na operacje typu: Gospodarka wodno – ściekowa Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zadanie realizowano od listopada 2019 r. do stycznia 2022 r.

więcej
 
Autor: admin | 2022-02-25 18:09:05

Zbiórka w celu pomocy osobom poszkodowanym

logo Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Mieszkańców Gminy Dobrzyca we współpracy z Gminą Dobrzyca oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej organizuje zbiórkę materiałów budowlanych oraz środków finansowych w celu pomocy osobom poszkodowanym po przejściu przez Gminę Dobrzyca w nocy 17 lutego 2022 r. trąby powietrznej.

więcej
 
Autor: admin | 2022-02-22 20:12:44