zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka
Godziny urzędowania 7:30 - 15:30

Urząd Gminy w Jasionówce

ul. Rynek 19, 19-122 Jasionówka

telefon/fax 85 72 780 30/85 72 780 31
e-mail: gmina@jasionowka.pl

AKTUALNOŚCI

INFORMACJA

JASIONÓWKAWyniki otwartego konkursu ofert za realizację zadania publicznego w zakresie „Tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej”

więcej
 
Autor: admin | 2023-09-11 17:46:28

I Festiwal – Podlaskie z Klocków

LOGO

W dniach 16 – 17 września 2023 roku w Drohiczynie nad Bugiem odbędzie się „I Festiwal – Podlaskie z klocków”. Odbędzie się on w Hali Sportowej przy ul. Warszawskiej 51 w Drohiczynie. Do udziału w wydarzeniu zaproszeni są wszyscy którzy lubią zabawę klockami – nie zależnie od wieku!
Podlaskie z Klocków - to jedyne takie wydarzenie w Województwie Podlaskim i na taką skalę zostanie zorganizowane po raz pierwszy, ale ma swoje podłoże w 2014 roku kiedy to Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie zorganizował cztery edukacyjne festiwale klocków w szkołach na terenie Powiatu Siemiatyckiego, a w 2021 i 2023 roku na Sali MGOK w Drohiczynie Wystawę Budowli z Klocków Lego którą obejrzało ponad 9000 osób.

więcej
 
Autor: admin | 2023-09-09 17:13:58

INFORMACJA

LOGO
Województwo Podlaskie jest Liderem projektu pn. „Program profilaktyki chorób odkleszczowych i eliminowania skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego”, który jest finansowany w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i Aktywność Zawodowa, Działanie 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się.

więcej
 
Autor: admin | 2023-09-07 19:27:51

OGŁOSZENIE

Autor: admin | 2023-09-06 11:10:26

Badania ankietowe w gospodarstwach domowych

logo W wyniku realizowanych przez statystykę publiczną badań ankietowych uzyskujemy szereg informacji o mieszkańcach naszego województwa i ich warunkach życia.
Dzięki badaniu budżetów gospodarstw domowych, w którym co roku bierze udział ok. 1,2 tys. gospodarstw domowych z województwa podlaskiego, wiemy na przykład, że w 2022 r.:
• w Podlaskiem przeciętne miesięczne wydatki na 1 osobę w gospodarstwach domowych poniesione na rekreację i kulturę wyniosły 67,61 zł;
• mieszkaniec naszego województwa zjadał przeciętnie ok 3,5 kg owoców i ok. 7 kg warzyw miesięcznie;
• blisko połowa gospodarstw domowych w województwie podlaskim posiadała zmywarkę do naczyń.

więcej
 
Autor: admin | 2023-09-06 11:04:15

INFORMACJA WÓJTA GMINY

JASIONÓWKANa podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz miejsc na terenie Gminy Jasionówka, przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych dotyczących wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Wymienionymi wyżej miejscami są tablice ogłoszeń w sołectwach: Jasionówka, Krasne Folwarczne, Krasne Stare, Milewskie, Kąty, Słomianka, Kujbiedy, Kamionka, Górnystok, Koziniec, Brzozówka Folwarczna, Kalinówka Królewska, Dobrzyniówka.

Umieszczanie obwieszczeń lub plakatów wyborczych w innych miejscach niż wymienione wyżej wymaga uzyskania zgody właściciela lub zarządcy budynku (terenu). Obwieszczenia lub plakaty wyborcze należy umieszczać w taki sposób, aby można je usunąć bez powodowania szkód.

Wskazane wyżej obwieszczenia i plakaty wyborcze pełnomocnicy komitetów wyborczych zobowiązani są usunąć w terminie 30 dni po dniu wyborów.

więcej
 
Autor: admin | 2023-09-06 11:03:05

ZAPROSZENIE

Autor: admin | 2023-09-05 19:23:27

„Czternasta emerytura” dla emerytów i rencistów KRUS

JASIONÓWKA Dyrektor Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Białymstoku Jacek Jarmołowicz informuje, że rozpoczęto wypłatę kolejnego dodatkowego świadczenia dla emerytów i rencistów tzw. „czternastej emerytury”.

więcej
 
Autor: admin | 2023-08-31 10:58:34

BIEBRZAŃSKIE SIANOKOSY

LOGO

9 września 2023 r. | godz. 10:00
rejestracja zawodników od godz. 08:30

więcej
 
Autor: admin | 2023-08-28 19:25:05

ZAPROSZENIE

Autor: admin | 2023-08-26 09:07:19