zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka
Godziny urzędowania 7:30 - 15:30

Urząd Gminy w Jasionówce

ul. Rynek 19, 19-122 Jasionówka

telefon/fax 85 72 780 30/85 72 780 31
e-mail: gmina@jasionowka.pl

AKTUALNOŚCI

GMINNE OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

Autor: admin | 2021-11-09 15:07:55

INFORMACJA

JASIONÓWKA Wójt Gminy Jasionówka, na prośbę Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego informuje, że od 12 do 24 listopada 2021 r. Główny Urząd Statystyczny będzie prowadzić badanie kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r.
Ankieterzy będą się kontaktować z numeru tel. 22 828 88 88 z osobami pełnoletnimi, które w spisie były reprezentantami mieszkań.
Udział w badaniu kontrolnym jest obowiązkowy – art. 27 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r. Tożsamość ankietera można zweryfikować poprzez stronę spis.gov.pl lub poprzez infolinię 22 279 99 99.

więcej
 
Autor: admin | 2021-11-09 13:01:58

Co zrobić w przypadku utraty dokumentów?

ZAPROSZENIE

Kradzież albo zgubienie dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu czy innego dokumentu tożsamości to bardzo poważny problem, mogący doprowadzić do szeregu trudnych do wyjaśnienia sytuacji związanych z wykorzystaniem naszych danych do celów przestępczych.
UTRACONE DOKUMENTY NALEŻY NAJPIERW ZASTRZEC W BANKU – to kilkanaście tysięcy placówek w całym kraju (w wielu z nich nie trzeba nawet mieć konta bankowego).

więcej
 
Autor: admin | 2021-11-09 13:00:06

ZAPROSZENIE

Autor: admin | 2021-11-09 12:33:52

OGŁOSZENIE

JASIONÓWKAWójt Gminy Jasionówka informuje, iż w związku z zawartym porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w Urzędzie Gminy Jasionówka uruchomiony został punkt. konsultacyjno - informacyjny programu „Czyste powietrze”.
W dniu 8 listopada 2021 r. (poniedziałek) w godzinach 11.00- 15.00 w budynku Urzędu Gminy w sali ślubów uruchomiony będzie dyżur z konsultantem.
Zapraszam wszystkich zainteresowanych mieszkańców.

więcej
 
Autor: admin | 2021-11-06 13:10:56

Nowy sprzęt dla OSP w Jasionówce

JASIONÓWKANa podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 26 kwietnia 2021 roku Samorząd Województwa Podlaskiego na wniosek Wójta Gminy Jasionówka udzielił pomocy finansowej w kwocie 2 000,00 zł na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego oraz umundurowania.
W ramach pozyskanych środków jednostka OSP Jasionówka zakupiła następujący sprzęt:
- baterie do radiotelefonu
- rękawice ochronne od szerszeni
-buty koszarowe
- czapki zimowe
- dysk sygnalizacyjny V-Flary
- rękawice specjalne

więcej
 
Autor: admin | 2021-10-28 18:28:04

OGŁOSZENIE

JASIONÓWKA Wójt Gminy Jasionówka informuje, iż w związku z zawartym porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w Urzędzie Gminy Jasionówka uruchomiony został punkt. konsultacyjno - informacyjny programu „Czyste powietrze”.
W dniu 27.10.2021 r. (środa) o godz. 18:30 w sali GOKSiIT w - Jasionówce odbędzie się spotkanie z prelegentem omawiającym szczegóły możliwości otrzymania dofinansowania wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła.
Zapraszam wszystkich zainteresowanych mieszkańców.

więcej
 
Autor: admin | 2021-10-22 14:42:00

UWAGA !!!

JASIONÓWKAWójt Gminy Jasionówka ostrzega przed osobami, które w ostatnich dniach pojawiły się na terenie naszej gminy podając się za współpracowników urzędu gminy. Osoby te twierdzą, że zbierają dane na zlecenie związane z montażem fotowoltaiki.


Aktualnie nie są realizowane wizje lokalne, czy też przygotowania do montażu instalacji fotowoltaicznych, które miałyby odbywać się za pośrednictwem instytucji publicznych, czy też podmiotów zewnętrznych na zlecenie Gminy Jasionówka.
Apeluję o czujność !!!

W przypadku jakichkolwiek podejrzanych czynności na posesjach dokonywanych przez obce osoby, proszę o natychmiastowe poinformowanie Policji.
Posterunek Policji w Knyszynie: ul. Rynek 39, 19-120 Knyszyn, tel. 47 71-21-130. Dzielnicowy Gminy Jasionówka – tel. kom. 885-997-310.

więcej
 
Autor: admin | 2021-10-22 14:04:05

INFORMACJA

logo

Wójt Gminy Jasionówka ogłasza kolejny nabór wniosków o grant na montaż domowych instalacji OZE w projekcie pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Jasionówka”
współfinansowanym z Funduszy Europejskich, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V. GOSPODARKA NISKOEMISYJNA, Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, Priorytetu inwestycyjnego 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

więcej
 
Autor: admin | 2021-10-21 18:47:25

Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - „Granty PPGR”. 

logo


Wójt Gminy Jasionówka zaprasza mieszkańców do udziału w projekcie pn. Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - „Granty PPGR”. 

Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU. 

Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020

więcej
 
Autor: admin | 2021-10-21 18:27:30