zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka
Godziny urzędowania 7:30 - 15:30

Urząd Gminy w Jasionówce

ul. Rynek 19, 19-122 Jasionówka

telefon/fax 85 72 780 30/85 72 780 31
e-mail: gmina@jasionowka.pl

AKTUALNOŚCI

Świadczenie wychowawcze 500+ dla rodziców

Autor: admin | 2022-01-12 11:44:37

PAMIĘTAJ, ZŁÓŻ DEKLARACJĘ o źródłach ogrzewania budynków

Autor: admin | 2022-01-10 11:45:00

TERMINARZ WYWOZU POJEMNIKÓW Z NIECZYSTOŚCIAMI i ODBIORU ODPADÓW ORAZ WYWOZU ODPADÓW WIELKOGABAR

JASIONÓWKAOdpady biodegradowalne odbierane będą przy każdym z odbiorów odpadów zmieszanych.

Wszelkie reklamację odbiorów odpadów należy zgłaszać pod nr tel. 85 7278032, mailowo na adres: przetargi@jasionowka.pl, bądź osobiście w tut. Urzędzie Gminy, osoba do kontaktu : Pan Tomasz Gawryło.

więcej
 
Autor: admin | 2022-01-10 10:08:44

NABÓR WNIOSKÓW

JASIONÓWKAInformujemy, iż LGD Puszcza Knyszyńska ogłosiła nabór wniosków – w ramach przedsięwzięcia II.2.2
Infrastruktura służąca ochronie bioróżnorodności i klimatu - typ B

więcej
 
Autor: admin | 2022-01-09 12:34:02

NABÓR WNIOSKÓW

JASIONÓWKAInformujemy, iż LGD Puszcza Knyszyńska ogłosiła nabór wniosków – w ramach przedsięwzięcia I.2.2
Nadawanie nowych funkcji przestrzeni publicznej.

więcej
 
Autor: admin | 2022-01-09 12:26:56

ZARZĄDZENIE NR 29/21 WÓJTA GMINY JASIONÓWKA

JASIONÓWKAz dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Jasionówka w zamian za święto przypadające w sobotę

więcej
 
Autor: admin | 2021-12-31 12:06:09

POPŻ PODPROGRAM 2020 – efekty

PGE Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej,,Probogoryja” z terenu województwa Podlaskiego przy współpracy ze Stowarzyszeniem Bank Żywności Suwałki - Białystok realizowało Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2020 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2020 – październik 2021.

więcej
 
Autor: admin | 2021-12-30 17:27:30

Autor: admin | 2021-12-22 16:41:55

ZARZĄDZENIE NR 28/21 WÓJTA GMINY JASIONÓWKA

JASIONÓWKAz dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Jasionówka w zamian za święto przypadające w sobotę

więcej
 
Autor: admin | 2021-12-20 16:53:56

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI

JASIONÓWKA Zgodnie z § 8 uchwały nr XXIX/169/10 Rady Gminy Jasionówka z dnia 19 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz.Urz.Woj.Podlaskiego 2010.224.2735), informuję o wynikach konsultacji przeprowadzonych w dniach od 5 do 12 listopada 2021 r. na podstawie zarządzenia Nr 177/21 Wójta Gminy Jasionówka z dnia 20 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Jasionówka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2022-2024
W konsultacjach nie wzięli udziału przedstawiciele żadnej organizacji pozarządowej oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), nie zgłoszono uwag do projektu Programu.

więcej
 
Autor: admin | 2021-11-25 22:43:44