zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka
Godziny urzędowania 7:30 - 15:30

Urząd Gminy w Jasionówce

ul. Rynek 19, 19-122 Jasionówka

telefon/fax 85 72 780 30/85 72 780 31
e-mail: gmina@jasionowka.pl

AKTUALNOŚCI

ZARZĄDZENIE NR 171/21 WÓJTA GMINY JASIONÓWKA

Żałoba na terenie Gminy Jasionówka

z dnia 23 września 2021 r.
w sprawie ogłoszenia żałoby na terenie Gminy Jasionówka
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)
zarządza się, co następuje:
§ 1. W związku z tragiczną śmiercią czworga mieszkańców Gminy Jasionówka, w tym trójki dzieci, Wójt
Gminy Jasionówka ogłasza żałobę na terenie Gminy Jasionówka w dniu 25 września 2021 r.
§ 2. Na znak żałoby zarządza się umieszczenie flag przepasanych kirem na budynkach będących siedzibami
jednostek organizacyjnych Gminy Jasionówka oraz opuszczenie do połowy flagi na maszcie przed Urzędem
Gminy Jasionówka.
§ 3. W okresie trwania żałoby odwołuje się wszystkie imprezy o charakterze rozrywkowym, których
organizatorem są jednostki organizacyjne Gminy Jasionówka.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Rodzinie i najbliższym w imieniu Mieszkańców oraz Samorządu Gminy Jasionówka składamy najszczersze wyrazy głębokiego współczucia.

Wójt Gminy Jasionówka
Leszek Zawadzki,
Przewodniczący Rady Gminy Jasionówka
Leszek Lewicki
więcej
 
Autor: admin | 2021-09-24 13:35:45

Przerwy w dostawach prądu

Informujemy, że z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla Odbiorców:

więcej
 
Autor: admin | 2021-09-22 19:41:46

PETYCJA

Dotycząca przekazania informacji do podległych jednostek edukacyjnych

W imieniu NAV Agency sp. z o.o., uprzejmie proszę o przekazanie podległym Urzędowi jednostkom oświatowym (przedszkolom oraz szkołom podstawowym) dodanych w załącznikach informacji dotyczących programu edukacyjnego „Gotuj się na zmiany”.

więcej
 
Autor: admin | 2021-09-16 19:35:35

ZAPROSZENIE

Autor: admin | 2021-09-12 15:55:23

„45 LAT JASIONOWSKIEJ ORKIESTRY – koncert sentymentalny”

Programu odnowy wsiW ramach zadania pn.: „45 LAT JASIONOWSKIEJ ORKIESTRY – koncert sentymentalny” współfinansowanych przy pomocy środków z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś” 2021 rok zostały zakupione kolejne instrumenty dla Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Jasionówki

więcej
 
Autor: admin | 2021-09-03 19:47:49

Odbiór paczek żywnościowych

Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej „PRO BOGORYJA” i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasionówce informują,iż odbiór paczek żywnościowych z programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 — 2020 Podprogram 2020 odbędzie się w dniu
3 września (piątek) 2021r.
w godzinach 8:30-13:00

więcej
 
Autor: admin | 2021-09-01 18:58:07

ZARZĄDZENIE NR 162/21

herb
WÓJTA GMINY JASIONÓWKA
z dnia 30 sierpnia 2021 r.
w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

więcej
 
Autor: admin | 2021-09-01 17:52:17

Wykonanie Studium Techniczno — Ekonomiczno — Środowiskowe drogi krajowej nr S16

Wykonanie Studium

Wykonanie Studium

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu pn. Studium Techniczno — Ekonomiczno — Środowiskowe drogi ekspresowej S16 na odcinku: Raczki - Knyszyn na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Białymstoku, jako Projektant zadania, firma Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. zo.o. chcielibyśmy poinformować Państwa o przeprowadzaniu akcji informacyjnej poświęconej ww. inwestycji.

więcej
 
Autor: admin | 2021-08-30 20:23:06

INFORMACJA

Norther Lights

Dzielnicowy gm. Jasionówka Posterunku Policji w Knyszynie w okresie 01.08.2021r - 31.01.2022r realizuje działania priorytetowe mające na celu wyeliminowanie zdarzeń związanych z niezachowaniem zwykłych i nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt przez mieszkańców gminy Jasionówka oraz bezpańskich psów, pozostających bez opieki właściciela.

więcej
 
Autor: admin | 2021-08-26 19:17:33

ZAPROSZENIE

Autor: admin | 2021-08-19 19:06:38