zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka
Godziny urzędowania 7:30 - 15:30

Urząd Gminy w Jasionówce

ul. Rynek 19, 19-122 Jasionówka

telefon/fax 85 72 780 30/85 72 780 31
e-mail: gmina@jasionowka.pl

AKTUALNOŚCI

Badania ankietowe w gospodarstwach domowych

LOGO

W lutym 2024 r. realizowane są następujące badania ankietowe w gospodarstwach domowych:
• Badanie budżetów gospodarstw domowych
• Badanie aktywności ekonomicznej ludności
• Kondycja gospodarstw domowych (5-14.02)

więcej
 
Autor: admin | 2024-02-01 16:50:37

Zwrot podatku akcyzowego

JASIONÓWKAMinister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czesław Siekierski informuje:
każdy ROLNIK, który chce odzyskać zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej
powinien gromadzić faktury VAT


• w terminie od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. należy złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.,

• w terminie od 1 sierpnia 2024 r. do 2 września 2024 r. należy złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2024 r. do 31 lipca 2024 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2024 r.

więcej
 
Autor: admin | 2024-01-30 20:31:48

DODATEK OSŁONOWY

JASIONÓWKAZgodnie z ustawą z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła (Dz. U. z 2023 r. poz. 2760), w 2024 r. będzie można ponownie skorzystać z tego świadczenia. Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.
Przyznanie dodatku osłonowego będzie uzależnione od spełnienia określonego kryterium dochodowego:
- osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2 100,00 zł;
- osobie w gospodarstwie wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1 500,00 zł na osobę.

więcej
 
Autor: admin | 2024-01-21 12:48:09

INTERNET w Twoim domu

LOGO

Informujemy, że został zakończony projekt unijny polegający na budowie sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu nowej generacji w ramach Programu Operacyjnego "Polska Cyfrowa" zrealizowany przez IDEALAN Sp. z o.o. - https://www.idealan.pl.

Mieszkańcy Gminy Jasionówka mogą skorzystać z podłączenia swoich gospodarstw domowych do internetu o prędkości nawet 600 Mb/s. Usługi w tym zakresie świadczy także firma Koba. Więcej informacji uzyskacie Państwo pod numerem tel. 85 333 33 33 lub na stronie internetowej https://www.koba.pl.

Zachęcamy także do korzystania ze strony https://internet.gov.pl/.

więcej
 
Autor: admin | 2024-01-10 21:51:04

SAMODZIELNOŚĆ – AKTYWNOŚĆ – MOBILNOŚĆ

LOGO
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje programy mieszkaniowe z pakietu „Samodzielność– Aktywność – Mobilność!” (S-A-M). Są to programy „Mieszkanie dla absolwenta” oraz „Dostępne mieszkanie”.
Te inicjatywy służą rozwiązaniu jednego z najbardziej istotnych problemów, czyli braku mieszkania, w szczególności spełniającego indywidualne kryterium dostępności.
Poczucie komfortu, chęć stworzenia własnego miejsca, w którym czujemy się wygodnie i bezpiecznie, są ważne dla każdego, a zwłaszcza dla osób ze szczególnymi potrzebami.

więcej
 
Autor: admin | 2024-01-10 21:36:41

Badania ankietowe

LOGO

Dzięki informacjom przekazywanym przez respondentów w badaniach ankietowych statystyki publicznej znamy m. in.:
- poziom dochodów, wydatków i kondycję gospodarstw domowych,
- poziom spożycia produktów żywnościowych w gospodarstwach domowych,
- zmiany na rynku pracy i warunki życia ludności,
- cele podróży Polaków,
- poziom wykorzystania nowoczesnych technologii w gospodarstwach domowych.

Więcej na: badania-ankietowe.stat.gov.pl

więcej
 
Autor: admin | 2024-01-10 11:11:56

APEL DO MIESZKAŃCÓW

JASIONÓWKA

odśnieżanie chodników przyległych do nieruchomości

W związku z nadejściem okresu zimowego i możliwością występowania obfitych opadów śniegu, zgodnie z art. 5, ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 ze zm.) przypominam wszystkim właścicielom, zarządcom i administratorom nieruchomości o obowiązku uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości (również tych niezamieszkałych).

Proszę więc mieszkańców, aby zadbali o chodniki leżące przy posesjach. Ich drożność zapewni pieszym łatwiejsze poruszanie się w trudnych warunkach atmosferycznych.

Jednocześnie przypominam o konieczności odśnieżania dachów oraz usuwania sopli lodowych, które mogą stwarzać zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi.

więcej
 
Autor: admin | 2024-01-10 11:09:05

Nowe harmonogramy odbioru odpadów

JASIONÓWKAInformujemy, że od 3 stycznia 2024r. będą obowiązywać nowe harmonogramy odbioru odpadów.
Prosimy mieszkańców o zapoznanie się z terminarzem odbioru na rok 2024.

więcej
 
Autor: admin | 2024-01-02 08:38:55

ŻYCZENIA

Autor: admin | 2023-12-22 10:47:54

OGŁOSZENIE

JASIONÓWKA Punkt dot. Programu Czyste Powietrze Gminy Jasionówka informuje, iż w związku z dniem wolnym od pracy 01.01.2024 r. dyżur Gminnego Punktu zostaje przełożony na dzień 08.01.2024 r. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z konsultacji oraz złożenia wniosku o dofinansowanie!

więcej
 
Autor: admin | 2023-12-22 10:37:54