zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka
Godziny urzędowania 7:30 - 15:30

Urząd Gminy w Jasionówce

ul. Rynek 19, 19-122 Jasionówka

telefon/fax 85 72 780 30/85 72 780 31
e-mail: gmina@jasionowka.pl

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Jasionówka zawiadamia, że dnia 14 marca 2024 r. o godz. 17.00 w miejscowości Jasionówka odbędzie się zebranie mieszkańców sołectwa zwołane przez Wójta Gminy poświęcone wyborom Sołtysa.

Zebranie odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w Jasionówce, ul. Rynek 19.
Proponowany porządek obrad:
1. Wybór komisji skrutacyjnej.
2. Wybór sołtysa.
3. Pytania i wolne wnioski.


Do udziału w zebraniu zapraszam wszystkich mieszkańców sołectwa.

WÓJT GMINY

Leszek Zawadzki

Autor: admin | Opublikowano 2024-03-11 08:05:12