zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka
Godziny urzędowania 7:30 - 15:30

Urząd Gminy w Jasionówce

ul. Rynek 19, 19-122 Jasionówka

telefon/fax 85 72 780 30/85 72 780 31
e-mail: gmina@jasionowka.pl

#DobrowolnaZasadniczaSłużbaWojskowa

Szkolenie podstawowe trwa 27 dni i jest zakończone przysięgą wojskową.

Żołnierzowi Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej przysługuje miesięczne uposażenie w wysokości od 6000zl.(od 1 marca 2024)

Jeżeli chcesz przejść szkolenie podstawowe blisko domu, w 18. Białostockim Pułku Rozpoznawczym – skontaktuj się jak najszybciej

z Wojskowym Centrum Rekrutacji w Białymstoku.

Najbliższe szkolenie zaczyna się już 10 czerwca!Celem szkolenia podstawowego jest nabycie przez ochotników elementarnych umiejętności z zakresu rzemiosła wojskowego, takich jak:

-bezpieczne posługiwanie się bronią oraz wyposażeniem,

-poznanie różnych sposobów pokonywania terenu,

-wykorzystanie elementów survivalu,

-udzielanie pierwszej pomocy.Odkryj nieograniczone możliwości jakie oferuje Wojsko Polskie

#DołączDoNas na www.zostanzolnierzem.pl

Masz pytania!? Skontaktuj się z nami!

Wojskowe Centrum Rekrutacji w Białymstoku

ul. Lipowa 35, Białystok

tel. 261 398 292

Autor: admin | Opublikowano 2024-04-13 23:57:45